Vormen van opvang

Reguliere dagopvang
Opvang voor kinderen vanaf zes weken tot 4 jaar.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang voor kinderen die naar basisschool de Korenaar gaan (locatie Elegastraat)De kinderen breng ik naar school en ik haal ze weer op.