Pedagogisch plan

Wat wil ik als gastouder overbrengen aan de kinderen in mijn opvang? Dat leg ik uit in mijn persoonlijk pedagogisch plan. Dit plan is erop gericht een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van uw kind op het gebied van:

  1. Emotionele veiligheid.
  2. Het stimuleren van de persoonlijke competentie.
  3. Het stimuleren van de sociale competentie.
  4. Overdragen van normen en waarden.

Hier vindt u mijn pedagogisch plan. Heeft u vragen hierover, stel deze gerust.