Nieuws

Januari 2020
Momenteel heb ik geen plek meer.         Vanaf juni 2021 komt er weer een plekje vrij op maandag, dinsdag,woensdag,donderdag en vrijdag.                                                       Mail gerust om te overleggen of het past bij uw wensen:  info@gastouderopvanghetgirafje.nl.

Privacy
Gastouderopvang Het Girafje neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Gastouderopvang Het Girafje alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mag ik ook alleen voor dat doel gebruiken. Ik heb de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Wilt u meer weten ? Lees hier mijn privacyverklaring.